Respect pentru educatie in noul an universitar

Respect pentru educatie in noul an universitar

educatie

Educație de calitate și locuri de muncă pentru absolvenți în domeniile în care au studiat sunt două dintre mesajele cu care Uniunea Studenților din România începe anul universitar.

                  Pornim la drum în noul an universitar cu speranța că vom reuși să atragem atenția societății asupra importanței sprijinirii educației. Statul român trebuie să investească în educație și să atragă fonduri pentru creșterea calității actului educațional. Uniunea Studenţilor din Rom ânia continuă demersurile deconştientizare de către factorii decidenţi a necesităţii unei adevărate reforme a educaţiei, susţinând că actualul sistem educa ţional nu răspunde nevoilor de dezvoltare ale tinerilor şi ale întregii societăţii.

Un sistem bazat pe obținerea de calificări nu încurajează dezvoltarea competențelor și abilităților practice. Susținem monitorizarea calitativă a curriculei universitare și adaptarea după caz, astfel încât studențiisă poată căpăta mai multă formare practică și abilități de viață și să poată accesa cât mai multe oportunitățieducaționale.

Este nevoie în același timp de consolidarea unui parteneriat real între universități și companii și decrearea unui cadru legal favorabil facilitării trecerii de la școala la viața activă, prin adoptarea legiivoluntariatului, legii internshipului, legii stagiului, legii uceniciei. Centrele de consiliere și orientare în carieră din cadrul instituțiilor de învățământ superior trebuie dezvoltate prin programe de finanțare sustenabilă, astfel încât să existe o coerență în informarea și consilierea studenților cu privire la viitoarea carieră.

              Respectul pentru educa ție al unei țări este dat de sprijinul acordat de societate în ansamblul ei, de laguvernanți, la parlamentari, la profesori și cadre didactice și până la studenți. Cu toții suntem parte a acestui proces și suntem responsabili față de generațiile actuale și cele viitoare să contribuim la dezvoltarea unuisistem educa țional mai bun care să ajute la creșterea calității vieții din Rom ânia.

Uniunea Studenților din Rom ânia este cea mai mare federaţie studenţească din Rom ânia şi cuprinde 87 de asociații studențești și de tineret din toată țara, apărând drepturile acestora în raport cu Ministerul Educa ției Naționale, Ministerul Tineretului și Sportului, Parlamentul României, Președinția României. USR face parte din Consiliul Economic și Social, organ consultativ pe proiecte de acte normative inițiate de Guvern sau propuse de membri ai Parlamentului.

blogger, consilier în Fundația Rafael și Social Media Strategist în Plantăm fapte bune în România, alerg împotriva cancerului pe 36fit.com!